Har jeg brug for en Beboelsesattest?

25. Oktober 2023   |   af Hanna Christensen   |   Køb og Salg af Bolig paa Mallorca

Boligcertifikat - hvad skal det sige på Mallorca?

U

Udover energicertifikatet spiller endnu et dokument en afgørende rolle ved køb og salg af ejendomme i Spanien - den såkaldte beboelsesattest eller "boligcertifikat", på spansk "Cédula de habitabilidad". Dette certifikat bekræfter ikke kun beboeligheden af en ejendom, men dokumenterer også, at den opfylder visse mindstestandarder, herunder foreskrevet størrelse, sanitære faciliteter og nødvendig teknisk grundudstyr. Et eksempel på dens anvendelse er ansøgning om første gang om strøm- og/eller vandtilslutning.

Boligcertifikat, også kaldet "Cédula" i daglig tale, udstedes på Mallorca af Ørådet og er gyldigt i ti år. Efter denne periode kræves der en fornyelse. Ved notarmæssige handlinger i forbindelse med salg af en ejendom skal dokumentet være gyldigt og er endda påkrævet ved bankfinansiering.

Der er forskellige typer af boligcertifikater:

Førstegangscertifikat

Dette certifikat, kaldet "Cédula de habitabilidad de primera ocupación" på spansk, gælder for nybyggeri og er også påkrævet, når brugen af ejendommen ændres, eller der udføres større renoveringer eller udvidelser. Fremlæggelse af byggetilladelse er påkrævet og dokumentet udstedes kun efter en vellykket bygningsoverdragelse (Certificado de final de obra) af den relevante kommune på Mallorca.

Efterfølgende certifikater

Når gyldighedsperioden for det nuværende boligcertifikat er udløbet, skal Cédula ansøges igen. Ansøgningen skal indeholde aktuelle fotos af ejendommen og en arkitekt skal skriftligt bekræfte, at der ikke er foretaget ændringer på ejendommen. Dette kaldes derefter ”Cédula de habitabilidad de renovación”.

For ejendomme før 1987

For ejendomme, der blev bygget før den 1. marts 1987, og hvor der aldrig er blevet udstedt en beboelsesattest på Mallorca, findes der en forenklet ansøgningsprocedure, kaldet ”Cédula de habitabilidad por carencia”. Der skal dog foreligge dokumentation for, at ejendommen blev opført før datoen den 1. marts 1987, der ikke er foretaget bygningsmæssige ændringer siden, og der ikke er indledt sager mod ejerne for byggeovertrædelser.

Kopier af boligcertifikatet

Så længe Cédula ikke er udløbet og der ikke er foretaget byggearbejder, kan man problemfrit ansøge om en kopi.

Alting digitalt

Boligcertifikatet indeholder vigtige oplysninger som registreringsnummer, udstedelsesdato, typen af Cédula, ejendommens anvendelse, beliggenhed, antal sengepladser, verifikationskode og digitale underskrifter. Udstedelsen af denne attest sker gennem "Consell Insular de Mallorca". Tidligere plejede der at være en original af Cédula med et stempel, i dag ansøges og udstedes den elektronisk og ser meget mindre højtideligt ud.

Hvis du har behov for det, hjælper jeg gerne med alle spørgsmål eller procedurer, der er nødvendige for en problemfri håndtering af både køb og salg af din ejendom.

Tag kontakt og send nogle nøgledata for et hurtigt tilbud Klik her
Lad os tale

Whatsapp - Skype

Mere Links

Databeskyttelse

sociale medier